Skuldelev 6

Se denne tekst på 

Dette skib bygget af fyrretræ var det mindste af de fem i Skuldelevspærringen i Roskilde Fjord, hvor det blev sænket som del af dens anden fase. Det var hverken et lastskib eller et krigsskib, men snarere et fiskefartøj. Ligesom Skuldelev 1 - som også var bygget af fyr - var Skuldelev 6 bygget i Norge. Vikingeskibshallen i Roskilde har søsat kopien "Kraka Fyr" som den tredje nybygning af Skuldelevskibene.

Konstruktionsmæssige løsninger i Skuldelev 6

Vraget lå med forenden over Skuldelev 5 og agterenden op ad skrænten i passagen, og udgjorde spærringens nordligste del. De nederste bordhalse forude var bevaret sammen med en stor del af den øvrige bordlægning helt op til styrbords essing. Kølen var lavet af eg og bevaret over en længde af 8,11 m. At dømme efter de bevarede bordplanker forude manglede kun 25-30 cm af den. Kølens tværsnit er lavt og med spunding. Der er intet bevaret af stævnene, men de bevarede bordhalse forude afslører at de har været af typen med V-formet tværsnit, som kendes fra de øvrige Skuldelevskibe.

Bordlægningen var helt i fyrretræ og bestod af syv bordgange. De fire første var kun omkring 25 cm brede og 2, 8 cm tykke, mens de øverste var op til 40 cm brede og 4 cm tykke. Flere ting afslører at syvende bordgang blev tilføjet nogen tid efter at skibet blev bygget. Sjette bordgang havde huller langs overkanten til trænagler som ikke blev brugt. Disse havde sandsynligvis været brugt til fastgørelse af årekejper som havde løbet på indersiden af den oprindelige essing, og havde passet i mellemrummene mellem toppen af biteknæene. På et tidspunkt var kejperne blevet fjernet og syvende bordgang lagt på. Kølsvinet var meget lille og havde kun været 1,32 m langt, hvilket betyder at det kun var passet ned over den midtskibs bundstok, og ikke engang nåede spant 1A eller 1F.

Spantningen i dette lille skib var meget enkel, og bestod kun af bundstokke, biter og biteknæ. Bundstokkene var omkring 8 cm på hver led i tværsnit, og smalnede ikke ind over kølen som det kendes fra de øvrige Skuldelevskibe. De spændte over de tre første bordgange, hvorefter biteknæene dækkede fjerde til sjette. Biterne var hugget ud i eet stykke med et af deres knæ, mens knæet i den anden side var passet ned i et trekantet udtag i bitens ende. Både knæene og biterne var temmeligt kraftige; biterne var 20 cm brede og 4 cm tykke midtskibs, mens knæene var 8 cm brede og 6,5 cm tykke. Biterne var lagt i med de løse knæ i skiftevis styrbord og bagbord side.

Datering og fortolkning af Skuldelev 6

Årringene i prøver skåret af den oprindelige bordlægning fra før syvende bordgang blev lagt på, har vist at skibet blev bygget efter 1027 e. Kr., men dertil skal lægges en hel del år fordi en tilhugning på bare 3-4 cm ville have fjernet 60-80 årringe. Analyser af prøverne har også vist at træerne til tømmeret i Skuldelev 6 voksede i Vestnorge, hvor også Skuldelev 1 blev bygget.

Anvendelsen af dette lille skib eller store båd er noget usikker, men den kraftige spantning viser at det var bygget til tunge laster. Det kan have været et fiskefartøj, eller endda bygget til hvalfangst. Efter pålægningen af den syvende bordgang har skibet mistet de fleste af sine årekejper, og har måttet ty til andre fremdrivningsmidler. Dette kunne naturligvis være dets råsejl, men det kunne også have været trukket efter et andet skib som lægter. Hvad der end var grunden til ombygningen fandt den sted i Norge før skibet blev bragt til Danmark, hvor det endte sit liv i nogenlunde god stand som del af Skuldelevspærringen.