Skuldelev 2/4
Se denne tekst på 

Dette skib var en del af Skuldelevspærringen i Roskilde fjord. Det blev fyldt med sten og sænket som del af anden fase af blokeringen af den sejlbare passage til Roskilde by. Skibet var et meget langt krigsskib, faktisk var det så langt at man først troede at dets agterende var et selvstændigt vrag. Skuldelev 2/4 er dateret ved hjælp af dendrokronologi til "efter 1055 e. Kr.". Disse analyser viste også meget overraskende at skibet var bygget i Dublin i Irland.

Konstruktionsmæssige løsninger i Skuldelev 2/4

Kølen var lavet af egetræ og var bevaret over en længde af 7,6 m. Dens underside var meget slidt. En del af agterstævnen var bevaret, og blev fundet sammen med to mellemstykker med udskårne fortsættelser af henholdsvis bordgangene 2,3 og 4 og 5 og 6. Agterstævnen var af typen med V-formet tværsnit som er kendt fra de andre Skuldelevskibe, og den blev fundet et stykke fra de øvrige vragdele. I samme fordybning som agterstævnen lå kølsvinet. Det var usædvanlig langt - 13,3 m - og bestod af to stykker samlet med en hagelask.

Alle de bevarede planker var lavet af egetræ, og var i temmelig dårlig stand. Syv bordgange i bagbord side og fem i styrbord var repræsenteret i fundet. Deres bredde varierede mellem 24 og 27 cm. Kølbordet havde på et tidspunkt været repareret og var blevet delt i to bordgange.


Den bevarede del af spanterne er mest fra bunden af skibet. Bundstokkene rakte over første til syvende bordgang, og var fastgjort til bordene med nagler af piletræ, men ikke til kølbordet og 7. bordgang. På toppen af bundstokkene løb i hver side en stringer fastgjort til 8. bordgang med trænagler. Hak i oversiden af stringeren angiver placeringen af biter. Nøjagtig midt mellem disse var der udtag i den side af stringeren der vendte mod bordlægningen. Disse gav plads til halvspanter som gik fra overkanten af fjerde bordgang, men hvor højt op de fortsatte kan ikke afgøres fordi de ikke var bevaret over 6. bordgang. Der er intet bevaret af selve biterne.

Nogle såkaldte sneller er bevaret. Disse lå ovenpå på bundstokkene og låste kølsvinet fast, ligesom også et par bevarede kølsvinsknæ gjorde længere midtskibs mod mastesporet.


Det har vist sig muligt at rekonstruere Skuldelev 2/4 i tegning på baggrund af plankeforløbene i den nederste del af skibet kombineret med vragdelen fra siderne og agterstævnens kurve. Denne viser et skib som er skarpt i bunden og med næsten lodrette sider. Selvom der ikke er bevaret dele af riggen eller roarrangementer, er det sikkert at skibet har haft både sejl og årer. Ifølge rekonstruktionen er skibet 29,3 m langt og 3,7 m bredt, mens højden midtskibs har været 1,8 m.

Datering og fortolkning af Skuldelev 2/4

Som før nævnt angiver dateringen "efter 1055", men forhåbentlig vil fremtidige analyser føre til nærmere konklusioner, idet der eksisterer prøver med bevaret splintved som endnu ikke er dateret. Sammenfaldet med Dublinkurven er dog helt sikkert, og der er således ingen tvivl om at skibet var bygget der.

Skuldelev 2/4 var et rigtigt langskib bygget til transport af krigere. Omkring 60 mand kunne flyttes hurtigt over åbent vand såvel som ind i grunde fjorde, hvor skibet kunne trækkes på land. Selvom det utvivlsomt var hurtigt roet, var det også et rigtigt sejlskib.